Podziękowania od Funeral Forum

22 November 2017 brainbox

Podziękowania od Funeral Forum

Otrzymaliśmy podziękowanie od Funeral Forum za udział i wsparcie przy konferencji, która odbyła się w Poznaniu w dniach 9-10 listopada.